Flutter ‘da Immutability & Equality

Hadi gelin Dart’ta yani Flutter’da değişmezlik ve eşitliklik nedir? nasıl uygularız gibi sorula birlikte cevap arıyalım. İlk olarak Droidim adında bir sınıf oluşturalı ve içerisinde name ve age olarak iki parametre tutabileceğimiz ilkel veri tiplerindeki tanımlamaları gerçekleştirelim. main içerisinde ise Droidim sınıfında x isimli bir instance yani örnek oluşturarak print ile neler döndüğünü anlıyalım. Tahmin … Read moreFlutter ‘da Immutability & Equality