App Inventor 2 ve Chart.js ile Elma dilimi,Sütun,Çizgi grafikleri yapma

Alternatif bir yol için tıkla (ingilizce)

App Inventor 2 ve türevlerinde kullanıcıya daha güzel bir arayüz  sunmak ve verileri kullanıcıya grafiksel olarak göstermek için başvurabileceğimiz gösterim tarzlarından Elma dilimi veya Sütun grafiklerini uygulamamızda nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalışıcağım.

Orjinal anlatım için  

Not: Siteye erişim reddedildi hatasını çözmek için vpn kullanın

Gereken tüm dosyaları buradan indirebilirsin

Grafikleri çizdirmek için Chart.js yi kullanıcağız.Chart.js yi kullanmak içinde webview komponentini kullanmamız gerekecek.

İlk olarak projemize Chart.js için gerekli olan dosyaları indirmemiz gerek bunlar .

Buradan aia proje dosyasını indirip kendi hesabınıza yüklemenizi tavsiye ederim böylece rahat bir şekilde test edebilirsiniz

Chart.bundle.js ve utils.js  dosyaları olacak.

Chart.budnle.js dosyasını indirmek için tıkla yada buradan son sürümü indirmen gerekli

Utils.js yi indirmek için buraya tıklaya bilirsiniz yada buradan Github a gidip

Yeşil butona basıp zip olarak Chart.js dosyalarını indirip.

Samples klasörü içinde utils.js kullanmanız lazım.

Gereken iki dosyayıda indirdikten sonra bunları App Inventor projemize yüklememiz yeterli.Böylece internetten almak yerine cihazdan bu belgeler çekilerek internet ihtiyacı ortadan kalkıcak.

Şimdi geldi çizimleri yaptırmaya


Her çizim türü için farklı bir html dosyasını çapırmamız gerekiyor

tarta.html dosyası ile elma dilimi

Lineas.html dosyası çizgi grafiği

barras.html dosyası ise bar şeklinde grafik çizmemizi sağlıyor.

Her html kodunda grafik boyutunu ve arkaplan rengini gibi bir çok özelliğini değiştirebiliriz.

<canvas id=”myChart” width=”300″ height=”100″></canvas>

bu kod grafiğin bulunduğu canvas ın boyutunu ayarlamamızı sağlıyor

aşağıdaki kod Chart.js de verilen örnek kod biz bunu App Inventor e adapte ediceğiz.

Bu kod ile Sütun grafik çiziyoruz.Bunların hepsi projemize ekliceğimiz html dosyaları daha iyi anlamak için örnek projeyi kesinlikle kurcalayın

<!doctype html>
<html>
<head><meta charset="utf-8">
  <title>Bar Chart</title>
  <script src="Chart.bundle.js"></script>
  <script src="utils.js"></script>
  <style>
  canvas {
    -moz-user-select: none;
    -webkit-user-select: none;
    -ms-user-select: none;
  }
  </style>
</head>

<body>
    <canvas id="myChart" width="300" height="100"></canvas>
<script>
var  datos = window.AppInventor.getWebViewString() ;
   datos = datos.split(","); 

var ctx = document.getElementById("myChart");
var myChart = new Chart(ctx, {
  type: 'bar',
  data: {
    labels: ["Red", "Blue", "Yellow", "Green", "Purple", "Orange"],
    datasets: [{
      label: '# of Votes',
      // data: [12, 19, 3, 5, 2, 3],
      data: datos,
      backgroundColor: [
        'rgba(255, 99, 132, 0.2)',
        'rgba(54, 162, 235, 0.2)',
        'rgba(255, 206, 86, 0.2)',
        'rgba(75, 192, 192, 0.2)',
        'rgba(153, 102, 255, 0.2)',
        'rgba(255, 159, 64, 0.2)'
      ],
      borderColor: [
        'rgba(255,99,132,1)',
        'rgba(54, 162, 235, 1)',
        'rgba(255, 206, 86, 1)',
        'rgba(75, 192, 192, 1)',
        'rgba(153, 102, 255, 1)',
        'rgba(255, 159, 64, 1)'
      ],
      borderWidth: 1
    }]
  },
  options: {
    scales: {
      yAxes: [{
        ticks: {
          beginAtZero:true
        }
      }]
    }
  }
});
// Juan Antonio Villalpando
</script>
</body>
</html>

Çizgisel Grafik

<!doctype html>
<html>
<head><meta charset="utf-8">
  <title>Líneas</title>
  <script src="Chart.bundle.js"></script>
  <script src="utils.js"></script>
  <style>
  canvas {
    -moz-user-select: none;
    -webkit-user-select: none;
    -ms-user-select: none;
  }
  </style>
</head>

<body>
    <div style="width:75%;">
    <canvas id="canvas"></canvas>
  </div>
    
<script>
var  datos = window.AppInventor.getWebViewString() ;
    datos = datos.split(","); 
    

var ctx = document.getElementById("canvas");
var myChart = new Chart(ctx, {
  type: 'line',
  data: {
        labels: ["January", "February", "March", "April", "May", "June"],
        datasets: [{
          label: "Variables - Rojo",
          backgroundColor: window.chartColors.red,
          borderColor: window.chartColors.red,
          // data: [65, 59, 80, 81, 56, 55],
          data: datos,
          fill: false,
        }, {
          label: "Fijos - Azul",
          fill: false,
          backgroundColor: window.chartColors.blue,
          borderColor: window.chartColors.blue,
          data: [12, 10, 4, 11, 3, 9],
        }]
      },
      options: {
        responsive: true,
        title:{
          display:true,
          text:'Chart.js Line Chart'
        },
        tooltips: {
          mode: 'index',
          intersect: false,
        },
        hover: {
          mode: 'nearest',
          intersect: true
        },
        scales: {
          xAxes: [{
            display: true,
            scaleLabel: {
              display: true,
              labelString: 'Month'
            }
          }],
          yAxes: [{
            display: true,
            scaleLabel: {
              display: true,
              labelString: 'Value'
            }
          }]
        }
    }
});
// Juan Antonio Villalpando
</script>
</body>
</html>

Elma dilimi grafiği

<!doctype html>
<html>
<head><meta charset="utf-8">
  <title>Tarta</title>
  <script src="Chart.bundle.js"></script>
  <script src="utils.js"></script>
  <style>
  canvas {
    -moz-user-select: none;
    -webkit-user-select: none;
    -ms-user-select: none;
  }
  </style>
</head>

<body>
    <canvas id="canvas" width="300" height="100"></canvas>

<script>
var  datos = window.AppInventor.getWebViewString() ;
    datos = datos.split(","); 
    
var ctx = document.getElementById("canvas");
var myChart = new Chart(ctx, {
  // type: 'doughnut',
  type: 'pie',
    data:{
    labels: [
      "Rojo",
      "Azul",
      "Amarillo",
      "Verde",
      "Violeta",
      "Naranja"
    ],
    datasets: [
      {
        // data: [30, 5, 10, 2, 20, 15],
        data: datos,
        backgroundColor: [
          "#FF6384",
          "#36A2EB",
          "#FFCE56",
          "#009900",
          "#FF33FF",
          "#FF6633"          
        ],
        hoverBackgroundColor: [
          "#FF6384",
          "#36A2EB",
          "#FFCE56",
          "#009900",
          "#FF33FF",
          "#FF6633"
        ]
      }]
  },
      options: {
      responsive: true,
      legend: {
        display: true
      },
      tooltips: {
        enabled: true,
      }
    }   
});
// Juan Antonio Villalpando
</script>
</body>
</html>

Bu kodlarla sadece grafiği oluşturan değerler değiştirilmekte.Grafiği açıklayan etikerleri değiştirmek için yapmamız gereken aşağıdaki değişikliği yapma

Eğer dikkatli bakarsanız şöyle bir değişik  yapılarak etiketler de blok tarafından değiştiriliyor.

: işareti ile ayrıştırma işlemi yapıyoruz yukarıdaki resime dikkat edin

7,4,11,6,9,3:isim,filani,artık,böyle,gönderilebilir,okey

partes[0] = 7,4,11,6,9,3

partes[1] = Rojo,Azul,Amarillo,Verde,Violeta,Naranja

datos = partes[0].split(“,”);
etiquetas = partes[1].split(“,”);

<!doctype html>
<html>
<head><meta charset="utf-8">
  <title>Tarta</title>
  <script src="Chart.bundle.js"></script>
  <script src="utils.js"></script>
  <style>
  canvas {
    -moz-user-select: none;
    -webkit-user-select: none;
    -ms-user-select: none;
  }
  </style>
</head>

<body>
    <canvas id="canvas" width="300" height="100"></canvas>

<script>
var  datos = window.AppInventor.getWebViewString() ;
    partes = datos.split(":"); 
    datos = partes[0].split(","); 
		etiquetas = partes[1].split(","); 
    
var ctx = document.getElementById("canvas");
var myChart = new Chart(ctx, {
  // type: 'doughnut',
  type: 'pie',
    data:{
    labels: etiquetas,
    datasets: [
      {
        // data: [30, 5, 10, 2, 20, 15],
        data: datos,
        backgroundColor: [
          "#FF6384",
          "#36A2EB",
          "#FFCE56",
          "#009900",
          "#FF33FF",
          "#FF6633"          
        ],
        hoverBackgroundColor: [
          "#FF6384",
          "#36A2EB",
          "#FFCE56",
          "#009900",
          "#FF33FF",
          "#FF6633"
        ]
      }]
  },
      options: {
      responsive: true,
      legend: {
        display: true
      },
      tooltips: {
        enabled: true,
      }
    }   
});
// Juan Antonio Villalpando
</script>
</body>
</html>

Anlatım uzun bu yüzden hatalar olabilir ama örnek proje dosyasını incelerseniz sorularınıza rahatlıkla cevap bulabilirsiniz ha olur bulamadınız yorum yazın 🙂


Etiketleri ve değerlerin değiştirildiği aia dosyası için tıkla

Bir Cevap Yazın