Adil Kullanım Kotası saçmalığı 2019 da kalkıyor

​Adil kullanım kotası adı altında bize eziyet veren İSS lere karşı yapılan etkinlikler sonuç verdi.2018 in son günü kalkacak olan Adil Kullanım Kotası için yapılan iyileştirmeler aşağıda bulunmakta. 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU

KARARI

Karar Tarihi

Karar No

Gündem Konusu

27.12.2016

2016/DK-THD/518

Adil Kullanım Noktası (AKN)

KARAR_______________________________: Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir

ve ekleri incelenmiştir.

Yaşanan teknolojik gelişmeler ve artan tüketici talep ve şikâyetleri dikkate alınarak sabit ve mobil 

internet erişiminde Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulamalarında şeffaflığın sağlanması, AKN 

sonrası veri hızında iyileştirmelerin yapılması ve internet hizmetlerine erişim ile ilgili gelişmelere uygun 

düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla 01/09/2016 tarih ve 2016/DK-THD/393 sayılı Kurul Kararı ile 

kamuoyu görüşleri alınmış ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Bahse konu değerlendirmeler 

neticesinde AKN uygulamalarına ilişkin olarak;

 1. Limitsiz/sınırsız olarak duyurulan ve AKN uygulanan internet tarife ve paketlerinde, tüketicilere 

eksiksiz ve doğru bilgilendirmenin yapılması ve şeffaflığın sağlanmasını teminen;

a) Söz konusu tarife ve paketlerin adlarının AKN uygulamasını içerecek şekilde 

belirlenmesi, bu tarife ve paketlere ilişkin her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN 

uygulamasının bulunduğu hususuna açıkça yer verilmesi,

b) Söz konusu tarife ve paketlerin genel esaslarına ilişkin her türlü mecrada yapılan 

bilgilendirmelerde AKN seviyesi ve AKN sonrasındaki erişim hızı başta olmak üzere 

konuya ilişkin gerekli bilgilere yer verilmesi ve bu bilgilendirmelerin tüketicilerin kolayca 

erişebileceği/fark edebileceği şekilde yapılması,

c) Güncellik bilgisi sağlanmak koşulu ile internet kullanımlarında AKN’nin % 80’ine ve % 

100’üne ulaşıldığı ve AKN seviyesinin aşılmasını müteakip uygulanacak erişim hızı 

hakkında ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgilendirilmesi,

 1. 1 ’inci maddenin (c) fıkrası kapsamında yapılacak bilgilendirmelerin,

a) Sabit Telefon, Uydu ve Kablo TV, İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmeti sunan 

işletmecilerde abonelerinin kısa mesaj hizmeti alabileceği herhangi bir mobil telefon 

numarasının kayıtlı olmaması veya

b) GSM/IMT-2000/UMTS hizmeti sunan işletmecilerde abone cihazının kısa mesaj 

alımına kapalı olması veya cihazın niteliği gereği kısa mesaj ile bilgilendirme 

yapılmasının mümkün olmaması

durumlarında uyarı görseli, e-posta, sesli yanıt sistemi gibi yöntemlerle yapılması,

1/3
3. 1 ’inci maddenin c) fıkrası ve 2’nci madde kapsamında abonelere yapılacak bilgilendirmelerde

güncellik bilgisinin “Son X dakikalık/saatlik kullanımlar dahil olmayabilir”, “dd.mm.yyyy hh:mm

itibarıyla” ve benzeri ifadelerle sağlanması,

 1. 1 ’inci maddenin c) fıkrası ve 2’nci madde kapsamındaki bilgilendirmelerin aboneler tarafından

istenmemesi halinde, işletmecilerin bu beyanı kayıt altına alarak abone talebini yerine

getirmesi,

 1. Mobil şebeke işletmecilerinin AKN uygulanan mobil genişbant internet tarife ve paketlerinde

AKN sonrası veri indirme hızının asgari 128 Kbit/sn olacak şekilde uygulanması,

 1. Sabit şebeke işletmecilerinin AKN uygulanan sabit genişbant internet tarife ve paketlerinde

AKN sonrası veri indirme (download) hızlarının aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde

uygulanması,

Paket Lansmanındaki

İndirme Hızı – Alt Sınır

Paket Lansmanındaki

İndirme Hızı – Üst Sınır

Uygulanacak Asgari AKN

Sonrası İndirme Hızı

4 Mbit/sn 8 Mbit/sn 3 Mbit/sn

8 Mbit/sn üzeri 16 Mbit/sn 5 Mbit/sn

16 Mbit/sn üzeri 24 Mbit/sn 8 Mbit/sn

24 Mbit/sn üzeri 50 Mbit/sn 16 Mbit/sn

50 Mbit/sn üzeri 100 Mbit/sn 24 Mbit/sn

100 Mbit/sn üzeri 500 Mbit/sn 32 Mbit/sn

500 Mbit/sn üzeri 1000 Mbit/sn 64 Mbit/sn

 1. 02:00 – 08:00 saatleri arasında gerçekleştirilen internet kullanımlarının AKN’ye dâhil

edilmemesi ve AKN’nin aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın söz konusu zaman dilimlerinde AKN

sonrası indirme hızı kısıtlarının uygulanmaması,

 1. İşletmeciler tarafından gerekli hazırlıkların tamamlanarak İşbu Kurul Kararının 1 ila 5’inci

maddelerinin en geç 1 Mart 2017 tarihine, 6 ve 7’inci maddelerinin ise en geç 1 Mayıs 2017

tarihine kadar uygulanmasına başlanması,

 1. İşletmecilerin, AKN uygulaması içermeyen internet ve tarife paketi seçeneklerini artırması,

 2. AKN ile ilgili olarak işletmeciler tarafından, Kurumca istenen her türlü bilgi, belge ve analizin

eksiksiz bir şekilde gönderilmesi ile söz konusu bilgilerin icra tarafından raporlanarak

31.12.2017 tarihine kadar Kurul’a sunulması,

2/33. 1 ’inci maddenin c) fıkrası ve 2’nci madde kapsamında abonelere yapılacak bilgilendirmelerde

güncellik bilgisinin “Son X dakikalık/saatlik kullanımlar dahil olmayabilir”, “dd.mm.yyyy hh:mm

itibarıyla” ve benzeri ifadelerle sağlanması,

 1. 1 ’inci maddenin c) fıkrası ve 2’nci madde kapsamındaki bilgilendirmelerin aboneler tarafından

istenmemesi halinde, işletmecilerin bu beyanı kayıt altına alarak abone talebini yerine

getirmesi,

 1. Mobil şebeke işletmecilerinin AKN uygulanan mobil genişbant internet tarife ve paketlerinde

AKN sonrası veri indirme hızının asgari 128 Kbit/sn olacak şekilde uygulanması,

 1. Sabit şebeke işletmecilerinin AKN uygulanan sabit genişbant internet tarife ve paketlerinde

AKN sonrası veri indirme (download) hızlarının aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde

uygulanması,

Paket Lansmanındaki

İndirme Hızı – Alt Sınır

Paket Lansmanındaki

İndirme Hızı – Üst Sınır

Uygulanacak Asgari AKN

Sonrası İndirme Hızı

4 Mbit/sn 8 Mbit/sn 3 Mbit/sn

8 Mbit/sn üzeri 16 Mbit/sn 5 Mbit/sn

16 Mbit/sn üzeri 24 Mbit/sn 8 Mbit/sn

24 Mbit/sn üzeri 50 Mbit/sn 16 Mbit/sn

50 Mbit/sn üzeri 100 Mbit/sn 24 Mbit/sn

100 Mbit/sn üzeri 500 Mbit/sn 32 Mbit/sn

500 Mbit/sn üzeri 1000 Mbit/sn 64 Mbit/sn

 1. 02:00 – 08:00 saatleri arasında gerçekleştirilen internet kullanımlarının AKN’ye dâhil

edilmemesi ve AKN’nin aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın söz konusu zaman dilimlerinde AKN

sonrası indirme hızı kısıtlarının uygulanmaması,

 1. İşletmeciler tarafından gerekli hazırlıkların tamamlanarak İşbu Kurul Kararının 1 ila 5’inci

maddelerinin en geç 1 Mart 2017 tarihine, 6 ve 7’inci maddelerinin ise en geç 1 Mayıs 2017

tarihine kadar uygulanmasına başlanması,

 1. İşletmecilerin, AKN uygulaması içermeyen internet ve tarife paketi seçeneklerini artırması,

 2. AKN ile ilgili olarak işletmeciler tarafından, Kurumca istenen her türlü bilgi, belge ve analizin

eksiksiz bir şekilde gönderilmesi ile söz konusu bilgilerin icra tarafından raporlanarak

31.12.2017 tarihine kadar Kurul’a sunulması,

2/3
11. 31.12.2018 tarihi itibarıyla AKN uygulamasına son verilmesi

hususlarına karar verilmiştir.

3/3

Bir Cevap Yazın